fbpx

Search Posts

אני מועתק – מה אוכל לעשות?


בפוסט סיפרתי לכם מה נשים יפות צריכות לעשות כדי לפלוט אור כדי למשוך תשומ
ת לב מאנשים אחרים, הנה דוגמה לאופן שזה הול
ך מעצמו ומה לעשות איתו. Eisteepfirst
כותב: איך עלי היא כותבת
, יש לה דרך די משלה לדבר, דרך משלה לזוז, היא מעט מגושמת, יש לה סגנון לבוש משלה, חיקוי, של אנשים אחרים, של חברם. אי
נסטייל, כפי שקראתי את זה, וגם באופן הדיבור והמשחק.

תשובה:
יש לזה שני היבטים. ראשית, אפרסק מצונן נשאב איתו. אז ההתנהגות שלה עצמה משתקפת. היא לא אוהבת את זה, שונאת את האחרים. האנרגיה זורמת ממנה ולקראתו והוא מרגיש טוב. אגב, זה טריק סופר כשאתה מתעצבן, ברכבת, או השכן שלך בבית הספר, שמרחרח את אפו, פשוט מחקה אותם עד שהוא עוצר. פשוט אחזר את האנרגיה. אל תתעצבן ותגיד כלום, פשוט העתק. אף אחד לא יכול לאסור עליכם להרים את האף כמו הדבר המעצבן. או ברכבת, מקשקשים עם מכסה האשפה הכואב באוזן, כמו הנוסע האחר שעושה
זאת. אפרסק קרח מחקה. היבט אחד של חיקוי הוא שהאחר רוצה לקבל אנרגיה ולאבד אנרגיה. היא כועסת שהוא מחקה אותה והוא מרגיש בנוח עם זה. אבל היא גם יכולה להשתמש בזה. כאשר הסגנון שלה מחקה והבגדים שלה לובשים, היא צריכה להתחיל לעשות אופנה. והיא בשום אופן לא צריכה להתחיל לא לדאוג שאחרים ילבשו את בגדיהם. אז, הפכו את הסגנון שלכם לאפרסק קר יותר. להיות מעצב ולהמשיך להתעצבן שאחרים מעתיקים א
ותך, אם אתה יכול לקיים את התחושה הזו זו רק תחושה, נוף, כך שאם אתה יכול להמשיך בזה, אתה יכול להיות מעצב רב-מיליונר. כי כולם רוצים להעתיק את מה שיש. כי כולם מרגישים בנוח לחקות אותך. והוא מרגיש בנוח כי אתה שונא את זה. אז
, הפוך למעצב אופנה ושנא את האנשים שלובשים את הבגדים שלך. אבל אל תגיד לאף אחד, שמור את זה בעצמך. ואז הרגישו את האנשים שלובשים את האופנה שלכם היטב.

www.youtube.com/watch?v=xWBVO4JaptI

Werbung