fbpx

Search Posts

בית הספר מתחיל = כאב ראש מתחיל!


בית הספר התחיל שוב וגם כאב הראש. בס
וף השנה שעברה לא היה לך כאב ראש. גם לא בחגים. אבל עכשיו בית הספר מתחיל שוב ויש לך כ
אב ראש. למה?
מה שונה? יש יותר אנשים שרוצים ממך משהו. ישנם חברי כיתתך או חברי כיתתך שרוצים לדעת מה עשית בחופשות שלך, היכן היית. שרוצים להתרברב איפה הם היו. יש המורים ששוקלים כמה טוב הביצוע שלך. בין אם יכולתם להכין את עצמכם, בין אם תוכלו לעשות את זה במהלך שנת הלימודים… ובראש ובראשונה הוריכם. הם רוצים שתכין שיעורי בית. הם רוצים לראות את לוח הזמנים שלך. הם רוצים לדעת מי חדש בשיעור. אתה רוצה לדעת אם אתה יכול לעשות את שנת הלימודים, אם אתה נותן לעצמך מספיק צרות … הם רוצים שתלמד. הם רוצים שתתאמץ, והמחשבות
הרבות האלה, בראש ובראשונה אלה של ההורים, גורמות לך להיות כאב ראש. לאנשים יש את תאוות הבצע הזו. המורה כמו גם חבר הכיתה, כמו גם ההורים שלך. הם רוצים שיהיה. הם רוצים ממך משהו. משהו שנמצא בראש שלך. כלומר שתעשה מאמץ ללמוד שאתה עושה שיעורי בית, את מה שחווית. הם רוצים לדעת את כל זה. הם עגנים עם מחשבותיהם בראש ושולפים את האנרגיה מהראש שלך איך אנ
י יודע שזה כך? כי אני יודע מה אתה יכול לעשות כדי להרגיש את זה. אם אתה מדמיין שאתה מבדיל את עצמך מכל האנשים האלה, אתה מדמיין חבית נירוסטה סביבך, ואתה באמת יכול לחזק את הרעיון הזה, כה מסיבי שאתה באמת בטוח שכולם נותקים, אז לא יהיה לך יותר כאב ראש. ואם טריק כל כך פשוט יכול לעזור להיפטר מכאב הראש, אז ברור שהסיבה היא באמת בחוץ, אז
אתה עושה טובה גדולה כשאתה מתחיל להפריד את עצמך פסיכולוגית מהסביבה שלך. , דמיין חבית סביבך. חדר. סגור את חדר הילדים שלך שאתה מרגיש כאילו אני לבד כאן. אף אחד לא שם. אני מופרד מכולם. כאב הראש שלך נעלם. כל עוד יש לך קשרים עם אנשים אחרים, כל עוד אנשים אחרים יכולים להתחבר אליך (נפשית, אני מדבר על מחשבות, חושב עליך), אז יש לך כאב ראש. לעיתים קרובות יש לבנים פחות כאבי ראש מבנות. מי רוצה לחשוב על ראפיאן כזה כשהוא בגיל ההתבגרות? הוא תוקפני, יתכן שהוא מריח לא נעים, הוא לא עושה שיעורי בית, הוא סנוטי, מי רוצה להתמודד עם זה? אף. ההורים כבר ויתרו בגיל ההתבגרות, בכדי להכריח אותו ללמוד. ובכן, אף אחד לא חושב עליו. זו הסיבה שבבנים יש פחות כאבי ראש בגיל הזה מהבנות. הילדה היא עדיין מישהו שרוצה שהיא תעשה משהו. שהיא עושה משהו. שהיא עושה מעצמה משהו. זו הסיבה שלבנות יש כאב ראש ארוך יותר.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rButV4z8EeM[/embedyt]

Werbung