fbpx

Search Posts

אפליקציית אנדרואיד ביוקינזיס

אפליקציית אנדרואיד
ביוקינזיס גירוד וכאב יכולים לגרום לסיבות רבות.
כאן משערים כי בעיות אלה מופעלות על ידי מחשבות של אנשים אחרים. אם יש לך גירוד או כאב, אתה יכול להשתמש באפליקציה זו תוך 10 שניות כדי לראות מה אתה חושב עלייך.

אפליקציית Android גרסה 6.0 ומעל
ה. תמונות צבעוניות